एसी डीसी कन्फिगर योग्य पावर सप्लाई चेसिस

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
XRA-00

XRA-00

UltraVolt

CONFIG POWER CHASSIS 200W 4 SLOT

स्टक मा: ४१९

$262.01500

XLC-01

XLC-01

UltraVolt

CONFIG POWER CHASSIS 600W 4 SLOT

स्टक मा: ४७६

$231.06000

XCB-00

XCB-00

UltraVolt

CONFIG POWER CHASSIS 700W 6 SLOT

स्टक मा: ३९९

$300.02000

UX6C

UX6C

UltraVolt

CONFIG PWR CHASSIS 1200W 6 SLOT

स्टक मा: ३९७

$301.75000

XLD-00

XLD-00

UltraVolt

CONFIG POWER CHASSIS 750W 4 SLOT

स्टक मा: ३९८

$275.69000

CX18M-000000-N4A

CX18M-000000-N4A

UltraVolt

CONFIG POWER CHASSIS 1800W 6 SLO

स्टक मा: २६५

$452.80000

XCEC01

XCEC01

UltraVolt

CONFIG PWR CHASSIS 1340W 6 SLOT

स्टक मा: २७९

$429.60000

XKA-00

XKA-00

UltraVolt

CONFIG POWER CHASSIS 200W 4 SLOT

स्टक मा: ४२५

$258.80000

XMA-01

XMA-01

UltraVolt

CONFIG POWER CHASSIS 200W 4 SLOT

स्टक मा: ४६४

$236.76200

CX10S-000000-N-A

CX10S-000000-N-A

UltraVolt

CONFIG POWER CHASSIS 1000W 6 SLO

स्टक मा: ३१६

$379.50000

CX10M-000000-N5A

CX10M-000000-N5A

UltraVolt

CONFIG POWER CHASSIS 1000W 6 SLO

स्टक मा: २६९

$444.80000

XNA-01

XNA-01

UltraVolt

CONFIG POWER CHASSIS 200W 4 SLOT

स्टक मा: ४०२

$273.61500

XCDC01

XCDC01

UltraVolt

CONFIG PWR CHASSIS 1200W 6 SLOT

स्टक मा: २९९

$400.17000

XCB-01

XCB-01

UltraVolt

CONFIG POWER CHASSIS 700W 6 SLOT

स्टक मा: ३९६

$303.02000

CX06M-0000-N-B

CX06M-0000-N-B

UltraVolt

CONFIG POWER CHASSIS 600W 4 SLOT

स्टक मा: ३७०

$297.00000

XLC-00

XLC-00

UltraVolt

CONFIG POWER CHASSIS 600W 4 SLOT

स्टक मा: ४७६

$231.06000

XFCS01

XFCS01

UltraVolt

CONFIG PWR CHASSIS 1000W 6 SLOT

स्टक मा: १७८

$782.31000

XMC-00

XMC-00

UltraVolt

CONFIG POWER CHASSIS

स्टक मा: ४२३

$259.79000

CX06S-0000-N-B

CX06S-0000-N-B

UltraVolt

CONFIG POWER CHASSIS 600W 4 SLOT

स्टक मा: ४४४

$247.50000

XCBC01

XCBC01

UltraVolt

CONFIG POWER CHASSIS 700W 6 SLOT

स्टक मा: ३९५

$278.15400

Top