डीसी डीसी कन्भर्टरहरू

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
1/2AA24-P30-I5-E

1/2AA24-P30-I5-E

UltraVolt

AA-SERIES DC TO HVDC CONVERTER,

स्टक मा: १६७

$835.07000

4LE24-N30

4LE24-N30

UltraVolt

LE-SERIES DC TO HVDC CONVERTER,

स्टक मा: ९४

$1167.45000

4LE24-P30

4LE24-P30

UltraVolt

LE-SERIES DC TO HVDC CONVERTER,

स्टक मा: ९४

$1167.45000

15A24-N30-E

15A24-N30-E

UltraVolt

A-SERIES DC TO HVDC CONVERTER, S

स्टक मा: १६३

$858.56000

6LE24-P30-LGH

6LE24-P30-LGH

UltraVolt

PRECISION DC TO HIGH VOLTAGE DC

स्टक मा: ८९

$1234.88000

10A24-P30-C

10A24-P30-C

UltraVolt

A-SERIES DC TO HVDC CONVERTER, S

स्टक मा: १५८

$944.30000

1/2A24-P30-C

1/2A24-P30-C

UltraVolt

A-SERIES DC TO HVDC CONVERTER, S

स्टक मा: १७५

$796.31000

10A24-P30-M-C

10A24-P30-M-C

UltraVolt

A-SERIES DC TO HVDC CONVERTER, S

स्टक मा: १०४

$1047.65000

1C24-P60-I5

1C24-P60-I5

UltraVolt

HPC-SERIES DC TO HVDC CONVERTER,

स्टक मा: १६०

$933.73000

10HVA24-N1-BNC-10KV

10HVA24-N1-BNC-10KV

UltraVolt

HVA-SERIES DC-TO-HVDC AMPLIFIER,

स्टक मा: ७९

$1378.94000

10A24-N15-M-E

10A24-N15-M-E

UltraVolt

A-SERIES DC TO HVDC CONVERTER, S

स्टक मा: १७६

$791.61000

15A12-P4-F-M-C

15A12-P4-F-M-C

UltraVolt

A-SERIES DC TO HVDC CONVERTER, S

स्टक मा: १६३

$916.11000

2LE24-P30-DAF-LGH

2LE24-P30-DAF-LGH

UltraVolt

LE-SERIES DC TO HVDC CONVERTER,

स्टक मा: ८६

$1266.11000

6A24-P20-C

6A24-P20-C

UltraVolt

A-SERIES DC TO HVDC CONVERTER, S

स्टक मा: १७२

$812.75000

2C24-P60-DA-H

2C24-P60-DA-H

UltraVolt

HPC-SERIES DC TO HVDC CONVERTER,

स्टक मा: १०१

$1084.06000

1/2A24-N20-I5-M-E

1/2A24-N20-I5-M-E

UltraVolt

A-SERIES DC TO HVDC CONVERTER, S

स्टक मा: १७४

$803.36000

60C24-P60-I10-AD-DA

60C24-P60-I10-AD-DA

UltraVolt

HPC-SERIES DC TO HVDC CONVERTER,

स्टक मा: ५०

$2190.15000

50C24-P125-I10-AD-WS-H

50C24-P125-I10-AD-WS-H

UltraVolt

HPC-SERIES DC TO HVDC CONVERTER,

स्टक मा: ४६

$2373.29000

25C24-P60-DA

25C24-P60-DA

UltraVolt

HPC-SERIES DC TO HVDC CONVERTER,

स्टक मा: ७९

$1391.78000

1LE24-P20-DAF-SHV

1LE24-P20-DAF-SHV

UltraVolt

LE-SERIES DC TO HVDC CONVERTER,

स्टक मा: १०१

$1088.76000

Top